A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Cielądz

Cielądz
brak 0.78% 0.89% 1.00% 1.11% 1.22% 1.34% 1.45% 1.56% 1.67% 1.78%
danych 0.88% 0.99% 1.10% 1.21% 1.33% 1.44% 1.55% 1.66% 1.77% 1.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 303
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:649
Liczba ważnych kart:649
Frekwencja wyborcza:19.65%
Liczba głosów ważnych:618
% głosów ważnych:95.22%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 1.78%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 9 81.82 1.46
WALISZEWSKI Jan Nikodem 0 0.00 0.00
ŻARNECKI Adrian Iwo 0 0.00 0.00
HEJNIAK Sebastian Patryk 0 0.00 0.00
BERNAT Patrycja 0 0.00 0.00
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 0 0.00 0.00
MONETA Katarzyna Justyna 0 0.00 0.00
CHYBAŁA Karolina Marianna 0 0.00 0.00
JABŁOŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00
NOWACKA Monika 2 18.18 0.32