A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Głuchów

Głuchów
brak 1.63% 2.38% 3.12% 3.87% 4.61% 5.36% 6.11% 6.85% 7.60% 8.34%
danych 2.37% 3.11% 3.86% 4.60% 5.35% 6.10% 6.84% 7.59% 8.33% 9.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 706
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 572
Liczba ważnych kart:1 572
Frekwencja wyborcza:33.40%
Liczba głosów ważnych:1 530
% głosów ważnych:97.33%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 1.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 3 12.00 0.20
MATUSZAK Grzegorz Jan 13 52.00 0.85
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 2 8.00 0.13
BORZĘCKA Jolanta Maria 3 12.00 0.20
KARCZ Tadeusz 1 4.00 0.07
DĘBSKA Anna Janina 2 8.00 0.13
ROZPARA Tadeusz 0 0.00 0.00
DZIEMDZIELA Paweł 0 0.00 0.00
WOJTCZAK Dorota Barbara 0 0.00 0.00
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 1 4.00 0.07