A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat skierniewicki 

skierniewicki
brak 1.63% 2.38% 3.12% 3.87% 4.61% 5.36% 6.11% 6.85% 7.60% 8.34%
danych 2.37% 3.11% 3.86% 4.60% 5.35% 6.10% 6.84% 7.59% 8.33% 9.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 263
Liczba ważnych kart:6 263
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:6 029
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:188
% 3.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolimów 3 223  504  504  476  23  4.83
Głuchów 4 706  1 572  1 572  1 530  25  1.63
Godzianów 2 080  491  491  468  1.92
Kowiesy 2 435  536  536  514  1.75
Lipce Reymontowskie 2 678  472  472  459  13  2.83
Maków 4 897  907  907  882  34  3.85
Nowy Kawęczyn 2 725  430  430  407  37  9.09
Skierniewice 5 783  967  967  933  29  3.11
Słupia 2 126  384  384  360  2.50
Ogółem 30 653  6 263  6 263  6 029  188  3.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARCZUK Weronika Olena 89 47.34 1.48
MATUSZAK Grzegorz Jan 34 18.09 0.56
KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław 4 2.13 0.07
BORZĘCKA Jolanta Maria 10 5.32 0.17
KARCZ Tadeusz 7 3.72 0.12
DĘBSKA Anna Janina 7 3.72 0.12
ROZPARA Tadeusz 0 0.00 0.00
DZIEMDZIELA Paweł 4 2.13 0.07
WOJTCZAK Dorota Barbara 7 3.72 0.12
BĄKIEWICZ Michał Bogusław 26 13.83 0.43