A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Głuchów

Głuchów
brak 0.00% 0.28% 0.57% 0.85% 1.13% 1.42% 1.70% 1.98% 2.26% 2.55%
danych 0.27% 0.56% 0.84% 1.12% 1.41% 1.69% 1.97% 2.25% 2.54% 2.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 706
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 572
Liczba ważnych kart:1 572
Frekwencja wyborcza:33.40%
Liczba głosów ważnych:1 530
% głosów ważnych:97.33%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 0.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 3 60.00 0.20
WALISZEWSKI Jan Nikodem 0 0.00 0.00
ŻARNECKI Adrian Iwo 1 20.00 0.07
HEJNIAK Sebastian Patryk 1 20.00 0.07
BERNAT Patrycja 0 0.00 0.00
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 0 0.00 0.00
MONETA Katarzyna Justyna 0 0.00 0.00
CHYBAŁA Karolina Marianna 0 0.00 0.00
JABŁOŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00
NOWACKA Monika 0 0.00 0.00