A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat skierniewicki 

skierniewicki
brak 0.00% 0.28% 0.57% 0.85% 1.13% 1.42% 1.70% 1.98% 2.26% 2.55%
danych 0.27% 0.56% 0.84% 1.12% 1.41% 1.69% 1.97% 2.25% 2.54% 2.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 263
Liczba ważnych kart:6 263
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:6 029
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:53
% 0.88%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bolimów 3 223  504  504  476  1.47
Głuchów 4 706  1 572  1 572  1 530  0.33
Godzianów 2 080  491  491  468  0.00
Kowiesy 2 435  536  536  514  0.00
Lipce Reymontowskie 2 678  472  472  459  0.87
Maków 4 897  907  907  882  25  2.83
Nowy Kawęczyn 2 725  430  430  407  0.49
Skierniewice 5 783  967  967  933  10  1.07
Słupia 2 126  384  384  360  0.00
Ogółem 30 653  6 263  6 263  6 029  53  0.88
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGUS Maciej Stanisław 31 58.49 0.51
WALISZEWSKI Jan Nikodem 9 16.98 0.15
ŻARNECKI Adrian Iwo 2 3.77 0.03
HEJNIAK Sebastian Patryk 2 3.77 0.03
BERNAT Patrycja 3 5.66 0.05
SZTEMBOROWSKI Grzegorz Zbigniew 1 1.89 0.02
MONETA Katarzyna Justyna 1 1.89 0.02
CHYBAŁA Karolina Marianna 0 0.00 0.00
JABŁOŃSKI Wojciech 2 3.77 0.03
NOWACKA Monika 2 3.77 0.03