A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Tomaszów Mazowiecki

Tomaszów Mazowiecki
brak 0.70% 1.11% 1.53% 1.94% 2.36% 2.77% 3.18% 3.60% 4.01% 4.43%
danych 1.10% 1.52% 1.93% 2.35% 2.76% 3.17% 3.59% 4.00% 4.42% 4.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 156
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 468
Liczba ważnych kart:12 464
Frekwencja wyborcza:23.91%
Liczba głosów ważnych:12 119
% głosów ważnych:97.23%
Liczba głosów na listy komitetu:586
% 4.84%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 49 8.36 0.40
MAKOWSKI Krzysztof Michał 35 5.97 0.29
ŁUCZAK Agnieszka Maria 457 77.99 3.77
KRAWCZYK Michał 10 1.71 0.08
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 3 0.51 0.02
KOZAK Rafał Piotr 5 0.85 0.04
DIDOWICZ Anna 3 0.51 0.02
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 6 1.02 0.05
WYPYCH Ewelina 9 1.54 0.07
PACHOLSKI Michał Tomasz 9 1.54 0.07