A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 0.70% 1.11% 1.53% 1.94% 2.36% 2.77% 3.18% 3.60% 4.01% 4.43%
danych 1.10% 1.52% 1.93% 2.35% 2.76% 3.17% 3.59% 4.00% 4.42% 4.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 429
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 982
Liczba ważnych kart:21 980
Frekwencja wyborcza:22.80%
Liczba głosów ważnych:21 267
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:763
% 3.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Mazowiecki 52 156  12 468  12 464  12 119  586  4.84
Będków 2 813  536  536  504  1.59
Budziszewice 1 802  447  447  425  1.18
Czerniewice 4 201  877  877  837  16  1.91
Inowłódz 3 266  777  777  754  17  2.25
Lubochnia 5 534  1 178  1 180  1 128  14  1.24
Rokiciny 5 055  1 115  1 115  1 073  27  2.52
Rzeczyca 3 956  737  737  711  0.70
Tomaszów Mazowiecki 8 506  1 930  1 930  1 875  45  2.40
Ujazd 6 427  1 241  1 241  1 201  35  2.91
Żelechlinek 2 713  676  676  640  0.78
Ogółem 96 429  21 982  21 980  21 267  763  3.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 86 11.27 0.40
MAKOWSKI Krzysztof Michał 57 7.47 0.27
ŁUCZAK Agnieszka Maria 534 69.99 2.51
KRAWCZYK Michał 21 2.75 0.10
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 12 1.57 0.06
KOZAK Rafał Piotr 8 1.05 0.04
DIDOWICZ Anna 7 0.92 0.03
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 9 1.18 0.04
WYPYCH Ewelina 17 2.23 0.08
PACHOLSKI Michał Tomasz 12 1.57 0.06