A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Lubochnia

Lubochnia
brak 0.70% 1.11% 1.53% 1.94% 2.36% 2.77% 3.18% 3.60% 4.01% 4.43%
danych 1.10% 1.52% 1.93% 2.35% 2.76% 3.17% 3.59% 4.00% 4.42% 4.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 534
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 178
Liczba ważnych kart:1 180
Frekwencja wyborcza:21.29%
Liczba głosów ważnych:1 128
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 1.24%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 3 21.43 0.27
MAKOWSKI Krzysztof Michał 2 14.29 0.18
ŁUCZAK Agnieszka Maria 8 57.14 0.71
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0 0.00 0.00
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 0 0.00 0.00
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 1 7.14 0.09
WYPYCH Ewelina 0 0.00 0.00
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00