A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Inowłódz

Inowłódz
brak 0.70% 1.11% 1.53% 1.94% 2.36% 2.77% 3.18% 3.60% 4.01% 4.43%
danych 1.10% 1.52% 1.93% 2.35% 2.76% 3.17% 3.59% 4.00% 4.42% 4.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 266
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:777
Liczba ważnych kart:777
Frekwencja wyborcza:23.79%
Liczba głosów ważnych:754
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 2.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 2 11.76 0.27
MAKOWSKI Krzysztof Michał 4 23.53 0.53
ŁUCZAK Agnieszka Maria 10 58.82 1.33
KRAWCZYK Michał 1 5.88 0.13
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0 0.00 0.00
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 0 0.00 0.00
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 0 0.00 0.00
WYPYCH Ewelina 0 0.00 0.00
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00