A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Czerniewice

Czerniewice
brak 0.70% 1.11% 1.53% 1.94% 2.36% 2.77% 3.18% 3.60% 4.01% 4.43%
danych 1.10% 1.52% 1.93% 2.35% 2.76% 3.17% 3.59% 4.00% 4.42% 4.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 201
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:877
Liczba ważnych kart:877
Frekwencja wyborcza:20.88%
Liczba głosów ważnych:837
% głosów ważnych:95.44%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 1.91%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 4 25.00 0.48
MAKOWSKI Krzysztof Michał 1 6.25 0.12
ŁUCZAK Agnieszka Maria 6 37.50 0.72
KRAWCZYK Michał 1 6.25 0.12
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 1 6.25 0.12
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 1 6.25 0.12
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 1 6.25 0.12
WYPYCH Ewelina 1 6.25 0.12
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00