A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Rzeczyca

Rzeczyca
brak 0.70% 1.11% 1.53% 1.94% 2.36% 2.77% 3.18% 3.60% 4.01% 4.43%
danych 1.10% 1.52% 1.93% 2.35% 2.76% 3.17% 3.59% 4.00% 4.42% 4.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 956
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:737
Liczba ważnych kart:737
Frekwencja wyborcza:18.63%
Liczba głosów ważnych:711
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 0.70%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 1 20.00 0.14
MAKOWSKI Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
ŁUCZAK Agnieszka Maria 4 80.00 0.56
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0 0.00 0.00
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 0 0.00 0.00
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 0 0.00 0.00
WYPYCH Ewelina 0 0.00 0.00
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00