A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Tomaszów Mazowiecki

Tomaszów Mazowiecki
brak 0.70% 1.11% 1.53% 1.94% 2.36% 2.77% 3.18% 3.60% 4.01% 4.43%
danych 1.10% 1.52% 1.93% 2.35% 2.76% 3.17% 3.59% 4.00% 4.42% 4.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 506
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 930
Liczba ważnych kart:1 930
Frekwencja wyborcza:22.69%
Liczba głosów ważnych:1 875
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:45
% 2.40%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 5 11.11 0.27
MAKOWSKI Krzysztof Michał 1 2.22 0.05
ŁUCZAK Agnieszka Maria 33 73.33 1.76
KRAWCZYK Michał 2 4.44 0.11
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 1 2.22 0.05
KOZAK Rafał Piotr 1 2.22 0.05
DIDOWICZ Anna 0 0.00 0.00
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 1 2.22 0.05
WYPYCH Ewelina 0 0.00 0.00
PACHOLSKI Michał Tomasz 1 2.22 0.05