A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Szadek

Szadek
brak 1.48% 1.57% 1.65% 1.74% 1.83% 1.92% 2.00% 2.09% 2.18% 2.26%
danych 1.56% 1.64% 1.73% 1.82% 1.91% 1.99% 2.08% 2.17% 2.25% 2.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 071
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 006
Liczba ważnych kart:1 006
Frekwencja wyborcza:16.57%
Liczba głosów ważnych:961
% głosów ważnych:95.53%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 2.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 7 35.00 0.73
MAKOWSKI Krzysztof Michał 4 20.00 0.42
ŁUCZAK Agnieszka Maria 2 10.00 0.21
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 4 20.00 0.42
KOZAK Rafał Piotr 0 0.00 0.00
DIDOWICZ Anna 0 0.00 0.00
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 2 10.00 0.21
WYPYCH Ewelina 1 5.00 0.10
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00