A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat zduńskowolski 

zduńskowolski
brak 1.48% 1.57% 1.65% 1.74% 1.83% 1.92% 2.00% 2.09% 2.18% 2.26%
danych 1.56% 1.64% 1.73% 1.82% 1.91% 1.99% 2.08% 2.17% 2.25% 2.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 254
Liczba ważnych kart:11 249
Frekwencja wyborcza:20.71%
Liczba głosów ważnych:10 902
% głosów ważnych:96.92%
Liczba głosów na listy komitetu:237
% 2.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zduńska Wola 34 843  7 832  7 827  7 625  179  2.35
Szadek 6 071  1 006  1 006  961  20  2.08
Zapolice 4 089  651  651  630  13  2.06
Zduńska Wola 9 333  1 765  1 765  1 686  25  1.48
Ogółem 54 336  11 254  11 249  10 902  237  2.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 63 26.58 0.58
MAKOWSKI Krzysztof Michał 57 24.05 0.52
ŁUCZAK Agnieszka Maria 25 10.55 0.23
KRAWCZYK Michał 8 3.38 0.07
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 12 5.06 0.11
KOZAK Rafał Piotr 11 4.64 0.10
DIDOWICZ Anna 7 2.95 0.06
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 16 6.75 0.15
WYPYCH Ewelina 18 7.59 0.17
PACHOLSKI Michał Tomasz 20 8.44 0.18