A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Szadek

Szadek
brak 3.95% 4.29% 4.63% 4.97% 5.31% 5.65% 5.99% 6.33% 6.67% 7.01%
danych 4.28% 4.62% 4.96% 5.30% 5.64% 5.98% 6.32% 6.66% 7.00% 7.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 071
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 006
Liczba ważnych kart:1 006
Frekwencja wyborcza:16.57%
Liczba głosów ważnych:961
% głosów ważnych:95.53%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 3.95%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOCH Adam 26 68.42 2.71
BUDZISZ Emilia Małgorzata 2 5.26 0.21
MALKA Andrzej Roman 1 2.63 0.10
SŁOTA Tomasz Andrzej 2 5.26 0.21
UTECHT Greta 4 10.53 0.42
LIPCZYK Zbigniew Jerzy 1 2.63 0.10
DOBIESZ Alicja Maria 1 2.63 0.10
ZIELIŃSKI Konrad Aleksander 0 0.00 0.00
PAWŁOWSKA Iga Aleksandra 1 2.63 0.10
SYGA Artur Jerzy 0 0.00 0.00