A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat zduńskowolski 

zduńskowolski
brak 3.95% 4.29% 4.63% 4.97% 5.31% 5.65% 5.99% 6.33% 6.67% 7.01%
danych 4.28% 4.62% 4.96% 5.30% 5.64% 5.98% 6.32% 6.66% 7.00% 7.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 254
Liczba ważnych kart:11 249
Frekwencja wyborcza:20.71%
Liczba głosów ważnych:10 902
% głosów ważnych:96.92%
Liczba głosów na listy komitetu:687
% 6.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zduńska Wola 34 843  7 832  7 827  7 625  493  6.47
Szadek 6 071  1 006  1 006  961  38  3.95
Zapolice 4 089  651  651  630  32  5.08
Zduńska Wola 9 333  1 765  1 765  1 686  124  7.35
Ogółem 54 336  11 254  11 249  10 902  687  6.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WOCH Adam 446 64.92 4.09
BUDZISZ Emilia Małgorzata 60 8.73 0.55
MALKA Andrzej Roman 15 2.18 0.14
SŁOTA Tomasz Andrzej 24 3.49 0.22
UTECHT Greta 28 4.08 0.26
LIPCZYK Zbigniew Jerzy 10 1.46 0.09
DOBIESZ Alicja Maria 17 2.47 0.16
ZIELIŃSKI Konrad Aleksander 26 3.78 0.24
PAWŁOWSKA Iga Aleksandra 30 4.37 0.28
SYGA Artur Jerzy 31 4.51 0.28