A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Brzeziny

Brzeziny
brak 1.01% 1.17% 1.32% 1.48% 1.64% 1.80% 1.95% 2.11% 2.27% 2.42%
danych 1.16% 1.31% 1.47% 1.63% 1.79% 1.94% 2.10% 2.26% 2.41% 2.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 179
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 183
Liczba ważnych kart:2 172
Frekwencja wyborcza:21.45%
Liczba głosów ważnych:2 107
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 1.85%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 15 38.46 0.71
MAKOWSKI Krzysztof Michał 13 33.33 0.62
ŁUCZAK Agnieszka Maria 3 7.69 0.14
KRAWCZYK Michał 0 0.00 0.00
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 1 2.56 0.05
KOZAK Rafał Piotr 1 2.56 0.05
DIDOWICZ Anna 4 10.26 0.19
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 1 2.56 0.05
WYPYCH Ewelina 1 2.56 0.05
PACHOLSKI Michał Tomasz 0 0.00 0.00