A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat brzeziński 

brzeziński
brak 1.01% 1.17% 1.32% 1.48% 1.64% 1.80% 1.95% 2.11% 2.27% 2.42%
danych 1.16% 1.31% 1.47% 1.63% 1.79% 1.94% 2.10% 2.26% 2.41% 2.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 994
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 356
Liczba ważnych kart:5 345
Frekwencja wyborcza:21.43%
Liczba głosów ważnych:5 186
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:85
% 1.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeziny 10 179  2 183  2 172  2 107  39  1.85
Brzeziny 4 340  916  916  893  1.01
Dmosin 3 779  690  690  659  17  2.58
Jeżów 2 807  743  743  727  1.24
Rogów 3 889  824  824  800  11  1.38
Ogółem 24 994  5 356  5 345  5 186  85  1.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 37 43.53 0.71
MAKOWSKI Krzysztof Michał 23 27.06 0.44
ŁUCZAK Agnieszka Maria 4 4.71 0.08
KRAWCZYK Michał 1 1.18 0.02
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 2 2.35 0.04
KOZAK Rafał Piotr 2 2.35 0.04
DIDOWICZ Anna 7 8.24 0.13
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 2 2.35 0.04
WYPYCH Ewelina 3 3.53 0.06
PACHOLSKI Michał Tomasz 4 4.71 0.08