A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Dmosin

Dmosin
brak 1.01% 1.17% 1.32% 1.48% 1.64% 1.80% 1.95% 2.11% 2.27% 2.42%
danych 1.16% 1.31% 1.47% 1.63% 1.79% 1.94% 2.10% 2.26% 2.41% 2.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 779
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:690
Liczba ważnych kart:690
Frekwencja wyborcza:18.26%
Liczba głosów ważnych:659
% głosów ważnych:95.51%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 2.58%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria 8 47.06 1.21
MAKOWSKI Krzysztof Michał 5 29.41 0.76
ŁUCZAK Agnieszka Maria 0 0.00 0.00
KRAWCZYK Michał 1 5.88 0.15
GRYNIEWICZ Małgorzata Eleonora 0 0.00 0.00
KOZAK Rafał Piotr 1 5.88 0.15
DIDOWICZ Anna 0 0.00 0.00
LEWANDOWSKI Marcin Paweł 1 5.88 0.15
WYPYCH Ewelina 0 0.00 0.00
PACHOLSKI Michał Tomasz 1 5.88 0.15