A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Bochnia

Bochnia
brak 0.28% 0.48% 0.68% 0.88% 1.08% 1.29% 1.49% 1.69% 1.89% 2.09%
danych 0.47% 0.67% 0.87% 1.07% 1.28% 1.48% 1.68% 1.88% 2.08% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:23 694
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 444
Liczba ważnych kart:6 438
Frekwencja wyborcza:27.20%
Liczba głosów ważnych:6 235
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:143
% 2.29%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 87 60.84 1.40
BIŃCZYCKA Elżbieta 14 9.79 0.22
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 2 1.40 0.03
MARENIN Małgorzata Diana 1 0.70 0.02
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 4 2.80 0.06
ŻAK Monika Małgorzata 5 3.50 0.08
ZIMNIAK Robert Roman 3 2.10 0.05
MATHEA Anna Krystyna 2 1.40 0.03
WĄTROBA Sebastian Gabriel 20 13.99 0.32
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 5 3.50 0.08