A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat bocheński 

bocheński
brak 0.28% 0.48% 0.68% 0.88% 1.08% 1.29% 1.49% 1.69% 1.89% 2.09%
danych 0.47% 0.67% 0.87% 1.07% 1.28% 1.48% 1.68% 1.88% 2.08% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:82 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 942
Liczba ważnych kart:19 933
Frekwencja wyborcza:24.31%
Liczba głosów ważnych:19 195
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:310
% 1.62%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bochnia 23 694  6 444  6 438  6 235  143  2.29
Bochnia 15 167  3 091  3 091  2 979  47  1.58
Drwinia 5 175  1 071  1 071  1 017  0.88
Lipnica Murowana 4 376  973  972  924  0.87
Łapanów 6 045  1 286  1 285  1 212  22  1.82
Nowy Wiśnicz 10 720  2 639  2 639  2 507  49  1.95
Rzezawa 8 649  1 970  1 969  1 914  20  1.04
Trzciana 4 157  1 024  1 024  997  0.80
Żegocina 4 065  1 444  1 444  1 410  0.28
Ogółem 82 048  19 942  19 933  19 195  310  1.62
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 162 52.26 0.84
BIŃCZYCKA Elżbieta 26 8.39 0.14
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 13 4.19 0.07
MARENIN Małgorzata Diana 8 2.58 0.04
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 9 2.90 0.05
ŻAK Monika Małgorzata 15 4.84 0.08
ZIMNIAK Robert Roman 4 1.29 0.02
MATHEA Anna Krystyna 5 1.61 0.03
WĄTROBA Sebastian Gabriel 54 17.42 0.28
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 14 4.52 0.07