A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Bochnia

Bochnia
brak 0.28% 0.48% 0.68% 0.88% 1.08% 1.29% 1.49% 1.69% 1.89% 2.09%
danych 0.47% 0.67% 0.87% 1.07% 1.28% 1.48% 1.68% 1.88% 2.08% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 167
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 091
Liczba ważnych kart:3 091
Frekwencja wyborcza:20.38%
Liczba głosów ważnych:2 979
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:47
% 1.58%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 21 44.68 0.70
BIŃCZYCKA Elżbieta 5 10.64 0.17
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 3 6.38 0.10
MARENIN Małgorzata Diana 0 0.00 0.00
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 1 2.13 0.03
ŻAK Monika Małgorzata 4 8.51 0.13
ZIMNIAK Robert Roman 0 0.00 0.00
MATHEA Anna Krystyna 0 0.00 0.00
WĄTROBA Sebastian Gabriel 8 17.02 0.27
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 5 10.64 0.17