A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Lipnica Murowana

Lipnica Murowana
brak 0.28% 0.48% 0.68% 0.88% 1.08% 1.29% 1.49% 1.69% 1.89% 2.09%
danych 0.47% 0.67% 0.87% 1.07% 1.28% 1.48% 1.68% 1.88% 2.08% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 376
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:973
Liczba ważnych kart:972
Frekwencja wyborcza:22.23%
Liczba głosów ważnych:924
% głosów ważnych:95.06%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 0.87%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 2 25.00 0.22
BIŃCZYCKA Elżbieta 1 12.50 0.11
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 0 0.00 0.00
MARENIN Małgorzata Diana 0 0.00 0.00
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 0 0.00 0.00
ŻAK Monika Małgorzata 1 12.50 0.11
ZIMNIAK Robert Roman 0 0.00 0.00
MATHEA Anna Krystyna 1 12.50 0.11
WĄTROBA Sebastian Gabriel 2 25.00 0.22
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 1 12.50 0.11