A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Rzezawa

Rzezawa
brak 0.28% 0.48% 0.68% 0.88% 1.08% 1.29% 1.49% 1.69% 1.89% 2.09%
danych 0.47% 0.67% 0.87% 1.07% 1.28% 1.48% 1.68% 1.88% 2.08% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 649
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 970
Liczba ważnych kart:1 969
Frekwencja wyborcza:22.78%
Liczba głosów ważnych:1 914
% głosów ważnych:97.21%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 1.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 11 55.00 0.57
BIŃCZYCKA Elżbieta 0 0.00 0.00
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 0 0.00 0.00
MARENIN Małgorzata Diana 2 10.00 0.10
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 1 5.00 0.05
ŻAK Monika Małgorzata 1 5.00 0.05
ZIMNIAK Robert Roman 0 0.00 0.00
MATHEA Anna Krystyna 2 10.00 0.10
WĄTROBA Sebastian Gabriel 3 15.00 0.16
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 0 0.00 0.00