A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Drwinia

Drwinia
brak 0.28% 0.48% 0.68% 0.88% 1.08% 1.29% 1.49% 1.69% 1.89% 2.09%
danych 0.47% 0.67% 0.87% 1.07% 1.28% 1.48% 1.68% 1.88% 2.08% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 175
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 071
Liczba ważnych kart:1 071
Frekwencja wyborcza:20.70%
Liczba głosów ważnych:1 017
% głosów ważnych:94.96%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 0.88%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HARTMAN Jan Marek 1 11.11 0.10
BIŃCZYCKA Elżbieta 1 11.11 0.10
KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 0 0.00 0.00
MARENIN Małgorzata Diana 1 11.11 0.10
PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 0 0.00 0.00
ŻAK Monika Małgorzata 0 0.00 0.00
ZIMNIAK Robert Roman 0 0.00 0.00
MATHEA Anna Krystyna 0 0.00 0.00
WĄTROBA Sebastian Gabriel 6 66.67 0.59
STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 0 0.00 0.00