A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Dobre

Dobre
brak 1.17% 1.38% 1.60% 1.81% 2.03% 2.24% 2.45% 2.67% 2.88% 3.10%
danych 1.37% 1.59% 1.80% 2.02% 2.23% 2.44% 2.66% 2.87% 3.09% 3.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:737
Liczba ważnych kart:737
Frekwencja wyborcza:15.26%
Liczba głosów ważnych:707
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 2.69%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 7 36.84 0.99
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 3 15.79 0.42
FLAKIEWICZ Marcin 2 10.53 0.28
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 0 0.00 0.00
BIEŃKOWSKI Krzysztof 2 10.53 0.28
BARAŃSKI Rafał Paweł 0 0.00 0.00
SZUMIATA Tadeusz 1 5.26 0.14
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 1 5.26 0.14
CIEŚLIK Grażyna Bożena 1 5.26 0.14
KUKIEŁKA Sylwia 2 10.53 0.28