A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat miński 

miński
brak 1.17% 1.38% 1.60% 1.81% 2.03% 2.24% 2.45% 2.67% 2.88% 3.10%
danych 1.37% 1.59% 1.80% 2.02% 2.23% 2.44% 2.66% 2.87% 3.09% 3.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 425
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 784
Liczba ważnych kart:27 780
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:26 899
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:654
% 2.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mińsk Mazowiecki 30 569  8 460  8 458  8 218  194  2.36
Cegłów 4 949  1 437  1 437  1 364  16  1.17
Dębe Wielkie 7 344  1 339  1 339  1 298  43  3.31
Dobre 4 831  737  737  707  19  2.69
Halinów 11 255  2 977  2 976  2 883  86  2.98
Jakubów 3 996  734  734  711  15  2.11
Kałuszyn 4 730  986  986  960  13  1.35
Latowicz 4 279  539  538  524  16  3.05
Mińsk Mazowiecki 11 169  2 451  2 451  2 374  54  2.27
Mrozy 7 078  1 352  1 352  1 283  28  2.18
Siennica 5 716  923  923  884  22  2.49
Stanisławów 5 232  1 034  1 034  998  14  1.40
Sulejówek 15 277  4 815  4 815  4 695  134  2.85
Ogółem 116 425  27 784  27 780  26 899  654  2.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 334 51.07 1.24
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 80 12.23 0.30
FLAKIEWICZ Marcin 23 3.52 0.09
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 25 3.82 0.09
BIEŃKOWSKI Krzysztof 46 7.03 0.17
BARAŃSKI Rafał Paweł 22 3.36 0.08
SZUMIATA Tadeusz 16 2.45 0.06
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 33 5.05 0.12
CIEŚLIK Grażyna Bożena 23 3.52 0.09
KUKIEŁKA Sylwia 52 7.95 0.19