A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Halinów

Halinów
brak 1.15% 1.58% 2.01% 2.44% 2.87% 3.31% 3.74% 4.17% 4.60% 5.03%
danych 1.57% 2.00% 2.43% 2.86% 3.30% 3.73% 4.16% 4.59% 5.02% 5.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 255
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 977
Liczba ważnych kart:2 976
Frekwencja wyborcza:26.45%
Liczba głosów ważnych:2 883
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:123
% 4.27%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 67 54.47 2.32
SUSZYŃSKA Krystyna 11 8.94 0.38
SAJAK Paweł Ireneusz 6 4.88 0.21
WAWER Iwona Kamila 4 3.25 0.14
RYFIŃSKI Armand Kamil 5 4.07 0.17
NIECKARZ Magdalena 2 1.63 0.07
MACIEJEC Piotr 4 3.25 0.14
GALASIEWICZ Katarzyna 9 7.32 0.31
WIECZOREK Grzegorz 4 3.25 0.14
SŁOMKOWSKA Aleksandra 11 8.94 0.38