A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat miński 

miński
brak 1.15% 1.58% 2.01% 2.44% 2.87% 3.31% 3.74% 4.17% 4.60% 5.03%
danych 1.57% 2.00% 2.43% 2.86% 3.30% 3.73% 4.16% 4.59% 5.02% 5.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 425
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 784
Liczba ważnych kart:27 780
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:26 899
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:923
% 3.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mińsk Mazowiecki 30 569  8 460  8 458  8 218  343  4.17
Cegłów 4 949  1 437  1 437  1 364  28  2.05
Dębe Wielkie 7 344  1 339  1 339  1 298  34  2.62
Dobre 4 831  737  737  707  14  1.98
Halinów 11 255  2 977  2 976  2 883  123  4.27
Jakubów 3 996  734  734  711  10  1.41
Kałuszyn 4 730  986  986  960  11  1.15
Latowicz 4 279  539  538  524  1.15
Mińsk Mazowiecki 11 169  2 451  2 451  2 374  56  2.36
Mrozy 7 078  1 352  1 352  1 283  70  5.46
Siennica 5 716  923  923  884  27  3.05
Stanisławów 5 232  1 034  1 034  998  16  1.60
Sulejówek 15 277  4 815  4 815  4 695  185  3.94
Ogółem 116 425  27 784  27 780  26 899  923  3.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 489 52.98 1.82
SUSZYŃSKA Krystyna 63 6.83 0.23
SAJAK Paweł Ireneusz 15 1.63 0.06
WAWER Iwona Kamila 43 4.66 0.16
RYFIŃSKI Armand Kamil 63 6.83 0.23
NIECKARZ Magdalena 25 2.71 0.09
MACIEJEC Piotr 111 12.03 0.41
GALASIEWICZ Katarzyna 29 3.14 0.11
WIECZOREK Grzegorz 27 2.93 0.10
SŁOMKOWSKA Aleksandra 58 6.28 0.22