A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Stanisławów

Stanisławów
brak 1.15% 1.58% 2.01% 2.44% 2.87% 3.31% 3.74% 4.17% 4.60% 5.03%
danych 1.57% 2.00% 2.43% 2.86% 3.30% 3.73% 4.16% 4.59% 5.02% 5.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 034
Liczba ważnych kart:1 034
Frekwencja wyborcza:19.76%
Liczba głosów ważnych:998
% głosów ważnych:96.52%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 1.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 9 56.25 0.90
SUSZYŃSKA Krystyna 2 12.50 0.20
SAJAK Paweł Ireneusz 0 0.00 0.00
WAWER Iwona Kamila 2 12.50 0.20
RYFIŃSKI Armand Kamil 0 0.00 0.00
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 2 12.50 0.20
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 1 6.25 0.10
SŁOMKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00