A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Halinów

Halinów
brak 0.95% 1.18% 1.42% 1.65% 1.88% 2.12% 2.35% 2.58% 2.81% 3.05%
danych 1.17% 1.41% 1.64% 1.87% 2.11% 2.34% 2.57% 2.80% 3.04% 3.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 255
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 977
Liczba ważnych kart:2 976
Frekwencja wyborcza:26.45%
Liczba głosów ważnych:2 883
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:47
% 1.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 18 38.30 0.62
CZARNECKI Norman Tomasz 8 17.02 0.28
PIÓRO Tomasz Grzegorz 0 0.00 0.00
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 1 2.13 0.03
GŁOWACKI Piotr 2 4.26 0.07
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 2 4.26 0.07
SMOSARSKA Dorota 4 8.51 0.14
KORZENIEWSKA Magdalena 2 4.26 0.07
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 1 2.13 0.03
CZYŻEWSKI Przemysław 9 19.15 0.31