A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat miński 

miński
brak 0.95% 1.18% 1.42% 1.65% 1.88% 2.12% 2.35% 2.58% 2.81% 3.05%
danych 1.17% 1.41% 1.64% 1.87% 2.11% 2.34% 2.57% 2.80% 3.04% 3.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 425
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 784
Liczba ważnych kart:27 780
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:26 899
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:563
% 2.09%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mińsk Mazowiecki 30 569  8 460  8 458  8 218  157  1.91
Cegłów 4 949  1 437  1 437  1 364  30  2.20
Dębe Wielkie 7 344  1 339  1 339  1 298  35  2.70
Dobre 4 831  737  737  707  19  2.69
Halinów 11 255  2 977  2 976  2 883  47  1.63
Jakubów 3 996  734  734  711  15  2.11
Kałuszyn 4 730  986  986  960  28  2.92
Latowicz 4 279  539  538  524  0.95
Mińsk Mazowiecki 11 169  2 451  2 451  2 374  62  2.61
Mrozy 7 078  1 352  1 352  1 283  30  2.34
Siennica 5 716  923  923  884  29  3.28
Stanisławów 5 232  1 034  1 034  998  21  2.10
Sulejówek 15 277  4 815  4 815  4 695  85  1.81
Ogółem 116 425  27 784  27 780  26 899  563  2.09
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 275 48.85 1.02
CZARNECKI Norman Tomasz 71 12.61 0.26
PIÓRO Tomasz Grzegorz 20 3.55 0.07
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 42 7.46 0.16
GŁOWACKI Piotr 39 6.93 0.14
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 11 1.95 0.04
SMOSARSKA Dorota 23 4.09 0.09
KORZENIEWSKA Magdalena 24 4.26 0.09
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 13 2.31 0.05
CZYŻEWSKI Przemysław 45 7.99 0.17