A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Miasto Kałuszyn

Kałuszyn
brak 2.39% 3.01% 3.64% 4.26% 4.88% 5.51% 6.13% 6.75% 7.37% 8.00%
danych 3.00% 3.63% 4.25% 4.87% 5.50% 6.12% 6.74% 7.36% 7.99% 8.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 730
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:986
Liczba ważnych kart:986
Frekwencja wyborcza:20.85%
Liczba głosów ważnych:960
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:36
% 3.75%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALATA Anna 15 41.67 1.56
KOSESKI Adam Waldemar 2 5.56 0.21
IWANIAK Ilona 2 5.56 0.21
REJMER Leszek 3 8.33 0.31
MALINOWSKA Teresa 2 5.56 0.21
MIĄSKO Krzysztof 6 16.67 0.63
ANDRYCHOWSKI Janusz 0 0.00 0.00
WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 3 8.33 0.31
MAKAREWICZ Błażej 1 2.78 0.10
STĄSIEK Zbigniew 2 5.56 0.21