A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat miński 

miński
brak 2.39% 3.01% 3.64% 4.26% 4.88% 5.51% 6.13% 6.75% 7.37% 8.00%
danych 3.00% 3.63% 4.25% 4.87% 5.50% 6.12% 6.74% 7.36% 7.99% 8.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 425
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 784
Liczba ważnych kart:27 780
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:26 899
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:1 554
% 5.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mińsk Mazowiecki 30 569  8 460  8 458  8 218  708  8.62
Cegłów 4 949  1 437  1 437  1 364  73  5.35
Dębe Wielkie 7 344  1 339  1 339  1 298  58  4.47
Dobre 4 831  737  737  707  41  5.80
Halinów 11 255  2 977  2 976  2 883  110  3.82
Jakubów 3 996  734  734  711  17  2.39
Kałuszyn 4 730  986  986  960  36  3.75
Latowicz 4 279  539  538  524  16  3.05
Mińsk Mazowiecki 11 169  2 451  2 451  2 374  126  5.31
Mrozy 7 078  1 352  1 352  1 283  58  4.52
Siennica 5 716  923  923  884  41  4.64
Stanisławów 5 232  1 034  1 034  998  47  4.71
Sulejówek 15 277  4 815  4 815  4 695  223  4.75
Ogółem 116 425  27 784  27 780  26 899  1 554  5.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALATA Anna 856 55.08 3.18
KOSESKI Adam Waldemar 132 8.49 0.49
IWANIAK Ilona 51 3.28 0.19
REJMER Leszek 19 1.22 0.07
MALINOWSKA Teresa 74 4.76 0.28
MIĄSKO Krzysztof 274 17.63 1.02
ANDRYCHOWSKI Janusz 13 0.84 0.05
WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 30 1.93 0.11
MAKAREWICZ Błażej 22 1.42 0.08
STĄSIEK Zbigniew 83 5.34 0.31