A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Goworowo

Goworowo
brak 3.23% 4.67% 6.11% 7.55% 8.99% 10.43% 11.86% 13.30% 14.74% 16.18%
danych 4.66% 6.10% 7.54% 8.98% 10.42% 11.85% 13.29% 14.73% 16.17% 17.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 976
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:894
Liczba ważnych kart:894
Frekwencja wyborcza:12.82%
Liczba głosów ważnych:854
% głosów ważnych:95.53%
Liczba głosów na listy komitetu:71
% 8.31%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 38 53.52 4.45
KOZŁOWSKI Jacek 17 23.94 1.99
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 3 4.23 0.35
ŁUCZYCKI Andrzej 0 0.00 0.00
BERENT Przemysław 3 4.23 0.35
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 4 5.63 0.47
KRZEMIŃSKI Adam 0 0.00 0.00
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 0 0.00 0.00
KORDECKI Marek 2 2.82 0.23
LANC Elżbieta 4 5.63 0.47