A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat ostrołęcki 

ostrołęcki
brak 3.23% 4.67% 6.11% 7.55% 8.99% 10.43% 11.86% 13.30% 14.74% 16.18%
danych 4.66% 6.10% 7.54% 8.98% 10.42% 11.85% 13.29% 14.73% 16.17% 17.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 962
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 473
Liczba ważnych kart:11 472
Frekwencja wyborcza:16.40%
Liczba głosów ważnych:11 061
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:1 361
% 12.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranowo 5 405  792  792  761  101  13.27
Czarnia 2 037  337  337  321  19  5.92
Czerwin 4 185  733  733  711  23  3.23
Goworowo 6 976  894  894  854  71  8.31
Kadzidło 8 847  1 396  1 396  1 342  233  17.36
Lelis 7 017  1 257  1 257  1 221  127  10.40
Łyse 6 587  823  823  793  76  9.58
Myszyniec 8 299  1 306  1 306  1 256  122  9.71
Olszewo-Borki 8 002  1 463  1 463  1 423  227  15.95
Rzekuń 8 607  1 741  1 740  1 669  294  17.62
Troszyn 4 000  731  731  710  68  9.58
Ogółem 69 962  11 473  11 472  11 061  1 361  12.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 513 37.69 4.64
KOZŁOWSKI Jacek 514 37.77 4.65
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 43 3.16 0.39
ŁUCZYCKI Andrzej 9 0.66 0.08
BERENT Przemysław 11 0.81 0.10
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 173 12.71 1.56
KRZEMIŃSKI Adam 22 1.62 0.20
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 12 0.88 0.11
KORDECKI Marek 24 1.76 0.22
LANC Elżbieta 40 2.94 0.36