A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Rzekuń

Rzekuń
brak 3.23% 4.67% 6.11% 7.55% 8.99% 10.43% 11.86% 13.30% 14.74% 16.18%
danych 4.66% 6.10% 7.54% 8.98% 10.42% 11.85% 13.29% 14.73% 16.17% 17.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 607
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 741
Liczba ważnych kart:1 740
Frekwencja wyborcza:20.23%
Liczba głosów ważnych:1 669
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:294
% 17.62%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 117 39.80 7.01
KOZŁOWSKI Jacek 74 25.17 4.43
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 6 2.04 0.36
ŁUCZYCKI Andrzej 1 0.34 0.06
BERENT Przemysław 1 0.34 0.06
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 57 19.39 3.42
KRZEMIŃSKI Adam 13 4.42 0.78
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 4 1.36 0.24
KORDECKI Marek 10 3.40 0.60
LANC Elżbieta 11 3.74 0.66