A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Józefów

Józefów
brak 1.68% 1.95% 2.21% 2.48% 2.75% 3.02% 3.28% 3.55% 3.82% 4.08%
danych 1.94% 2.20% 2.47% 2.74% 3.01% 3.27% 3.54% 3.81% 4.07% 4.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 750
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 630
Liczba ważnych kart:5 627
Frekwencja wyborcza:38.17%
Liczba głosów ważnych:5 527
% głosów ważnych:98.22%
Liczba głosów na listy komitetu:234
% 4.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALISZ Ryszard Roman 173 73.93 3.13
NOWICKA Wanda Hanna 38 16.24 0.69
ISZKOWSKI Krzysztof Stefan 8 3.42 0.14
SANKARI Nina 3 1.28 0.05
DĘBSKI Artur 5 2.14 0.09
OLEJNIK Katarzyna Barbara 1 0.43 0.02
SZYPUŁA Tomasz 1 0.43 0.02
TRAPSZO - DRABCZYŃSKA Daria Joanna 0 0.00 0.00
MAZUREK Aleksander Paweł 1 0.43 0.02
KOSTRZEWA Inga Krystyna 4 1.71 0.07