A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat otwocki 

otwocki
brak 1.68% 1.95% 2.21% 2.48% 2.75% 3.02% 3.28% 3.55% 3.82% 4.08%
danych 1.94% 2.20% 2.47% 2.74% 3.01% 3.27% 3.54% 3.81% 4.07% 4.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:28 667
Liczba ważnych kart:28 654
Frekwencja wyborcza:29.83%
Liczba głosów ważnych:27 949
% głosów ważnych:97.54%
Liczba głosów na listy komitetu:990
% 3.54%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Józefów 14 750  5 630  5 627  5 527  234  4.23
Otwock 35 848  11 114  11 112  10 880  420  3.86
Celestynów 9 175  2 806  2 806  2 711  59  2.18
Karczew 12 837  3 460  3 458  3 368  96  2.85
Kołbiel 6 541  1 395  1 394  1 333  34  2.55
Osieck 2 847  614  614  597  10  1.68
Sobienie-Jeziory 5 160  1 093  1 092  1 048  29  2.77
Wiązowna 8 955  2 555  2 551  2 485  108  4.35
Ogółem 96 113  28 667  28 654  27 949  990  3.54
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALISZ Ryszard Roman 748 75.56 2.68
NOWICKA Wanda Hanna 124 12.53 0.44
ISZKOWSKI Krzysztof Stefan 20 2.02 0.07
SANKARI Nina 9 0.91 0.03
DĘBSKI Artur 25 2.53 0.09
OLEJNIK Katarzyna Barbara 21 2.12 0.08
SZYPUŁA Tomasz 7 0.71 0.03
TRAPSZO - DRABCZYŃSKA Daria Joanna 4 0.40 0.01
MAZUREK Aleksander Paweł 10 1.01 0.04
KOSTRZEWA Inga Krystyna 22 2.22 0.08