A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Karczew

Karczew
brak 1.68% 1.95% 2.21% 2.48% 2.75% 3.02% 3.28% 3.55% 3.82% 4.08%
danych 1.94% 2.20% 2.47% 2.74% 3.01% 3.27% 3.54% 3.81% 4.07% 4.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 837
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 460
Liczba ważnych kart:3 458
Frekwencja wyborcza:26.95%
Liczba głosów ważnych:3 368
% głosów ważnych:97.40%
Liczba głosów na listy komitetu:96
% 2.85%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALISZ Ryszard Roman 77 80.21 2.29
NOWICKA Wanda Hanna 8 8.33 0.24
ISZKOWSKI Krzysztof Stefan 0 0.00 0.00
SANKARI Nina 1 1.04 0.03
DĘBSKI Artur 2 2.08 0.06
OLEJNIK Katarzyna Barbara 3 3.13 0.09
SZYPUŁA Tomasz 1 1.04 0.03
TRAPSZO - DRABCZYŃSKA Daria Joanna 0 0.00 0.00
MAZUREK Aleksander Paweł 0 0.00 0.00
KOSTRZEWA Inga Krystyna 4 4.17 0.12