A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Otwock

Otwock
brak 1.68% 1.95% 2.21% 2.48% 2.75% 3.02% 3.28% 3.55% 3.82% 4.08%
danych 1.94% 2.20% 2.47% 2.74% 3.01% 3.27% 3.54% 3.81% 4.07% 4.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 848
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 114
Liczba ważnych kart:11 112
Frekwencja wyborcza:31.00%
Liczba głosów ważnych:10 880
% głosów ważnych:97.91%
Liczba głosów na listy komitetu:420
% 3.86%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALISZ Ryszard Roman 333 79.29 3.06
NOWICKA Wanda Hanna 44 10.48 0.40
ISZKOWSKI Krzysztof Stefan 5 1.19 0.05
SANKARI Nina 1 0.24 0.01
DĘBSKI Artur 7 1.67 0.06
OLEJNIK Katarzyna Barbara 10 2.38 0.09
SZYPUŁA Tomasz 2 0.48 0.02
TRAPSZO - DRABCZYŃSKA Daria Joanna 2 0.48 0.02
MAZUREK Aleksander Paweł 7 1.67 0.06
KOSTRZEWA Inga Krystyna 9 2.14 0.08