A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Osieck

Osieck
brak 1.68% 1.95% 2.21% 2.48% 2.75% 3.02% 3.28% 3.55% 3.82% 4.08%
danych 1.94% 2.20% 2.47% 2.74% 3.01% 3.27% 3.54% 3.81% 4.07% 4.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 847
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:614
Liczba ważnych kart:614
Frekwencja wyborcza:21.57%
Liczba głosów ważnych:597
% głosów ważnych:97.23%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALISZ Ryszard Roman 6 60.00 1.01
NOWICKA Wanda Hanna 2 20.00 0.34
ISZKOWSKI Krzysztof Stefan 0 0.00 0.00
SANKARI Nina 1 10.00 0.17
DĘBSKI Artur 1 10.00 0.17
OLEJNIK Katarzyna Barbara 0 0.00 0.00
SZYPUŁA Tomasz 0 0.00 0.00
TRAPSZO - DRABCZYŃSKA Daria Joanna 0 0.00 0.00
MAZUREK Aleksander Paweł 0 0.00 0.00
KOSTRZEWA Inga Krystyna 0 0.00 0.00