A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kołbiel

Kołbiel
brak 1.68% 1.95% 2.21% 2.48% 2.75% 3.02% 3.28% 3.55% 3.82% 4.08%
danych 1.94% 2.20% 2.47% 2.74% 3.01% 3.27% 3.54% 3.81% 4.07% 4.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 395
Liczba ważnych kart:1 394
Frekwencja wyborcza:21.33%
Liczba głosów ważnych:1 333
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:34
% 2.55%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALISZ Ryszard Roman 25 73.53 1.88
NOWICKA Wanda Hanna 1 2.94 0.08
ISZKOWSKI Krzysztof Stefan 1 2.94 0.08
SANKARI Nina 0 0.00 0.00
DĘBSKI Artur 1 2.94 0.08
OLEJNIK Katarzyna Barbara 2 5.88 0.15
SZYPUŁA Tomasz 3 8.82 0.23
TRAPSZO - DRABCZYŃSKA Daria Joanna 0 0.00 0.00
MAZUREK Aleksander Paweł 0 0.00 0.00
KOSTRZEWA Inga Krystyna 1 2.94 0.08