A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Celestynów

Celestynów
brak 1.68% 1.95% 2.21% 2.48% 2.75% 3.02% 3.28% 3.55% 3.82% 4.08%
danych 1.94% 2.20% 2.47% 2.74% 3.01% 3.27% 3.54% 3.81% 4.07% 4.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 175
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 806
Liczba ważnych kart:2 806
Frekwencja wyborcza:30.58%
Liczba głosów ważnych:2 711
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:59
% 2.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALISZ Ryszard Roman 39 66.10 1.44
NOWICKA Wanda Hanna 8 13.56 0.30
ISZKOWSKI Krzysztof Stefan 1 1.69 0.04
SANKARI Nina 1 1.69 0.04
DĘBSKI Artur 4 6.78 0.15
OLEJNIK Katarzyna Barbara 3 5.08 0.11
SZYPUŁA Tomasz 0 0.00 0.00
TRAPSZO - DRABCZYŃSKA Daria Joanna 1 1.69 0.04
MAZUREK Aleksander Paweł 1 1.69 0.04
KOSTRZEWA Inga Krystyna 1 1.69 0.04