A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Józefów

Józefów
brak 0.77% 0.92% 1.07% 1.23% 1.38% 1.53% 1.68% 1.83% 1.99% 2.14%
danych 0.91% 1.06% 1.22% 1.37% 1.52% 1.67% 1.82% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 750
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 630
Liczba ważnych kart:5 627
Frekwencja wyborcza:38.17%
Liczba głosów ważnych:5 527
% głosów ważnych:98.22%
Liczba głosów na listy komitetu:109
% 1.97%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 101 92.66 1.83
SAPIJASZKO Jan Paweł 2 1.83 0.04
DOMARADZKA Sylwia Dominika 3 2.75 0.05
WASIUKIEWICZ Anna Maria 1 0.92 0.02
MAŁECKI Paweł Jacek 0 0.00 0.00
PATEY Mariusz Bernard 1 0.92 0.02
MAŁYSZEK Paulina Danuta 0 0.00 0.00
KĄDZIELA Karolina Cecylia 1 0.92 0.02
WALCZAK Łukasz Marek 0 0.00 0.00