A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat otwocki 

otwocki
brak 0.77% 0.92% 1.07% 1.23% 1.38% 1.53% 1.68% 1.83% 1.99% 2.14%
danych 0.91% 1.06% 1.22% 1.37% 1.52% 1.67% 1.82% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:28 667
Liczba ważnych kart:28 654
Frekwencja wyborcza:29.83%
Liczba głosów ważnych:27 949
% głosów ważnych:97.54%
Liczba głosów na listy komitetu:479
% 1.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Józefów 14 750  5 630  5 627  5 527  109  1.97
Otwock 35 848  11 114  11 112  10 880  200  1.84
Celestynów 9 175  2 806  2 806  2 711  21  0.77
Karczew 12 837  3 460  3 458  3 368  49  1.45
Kołbiel 6 541  1 395  1 394  1 333  30  2.25
Osieck 2 847  614  614  597  1.51
Sobienie-Jeziory 5 160  1 093  1 092  1 048  24  2.29
Wiązowna 8 955  2 555  2 551  2 485  37  1.49
Ogółem 96 113  28 667  28 654  27 949  479  1.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 379 79.12 1.36
SAPIJASZKO Jan Paweł 32 6.68 0.11
DOMARADZKA Sylwia Dominika 14 2.92 0.05
WASIUKIEWICZ Anna Maria 13 2.71 0.05
MAŁECKI Paweł Jacek 10 2.09 0.04
PATEY Mariusz Bernard 5 1.04 0.02
MAŁYSZEK Paulina Danuta 8 1.67 0.03
KĄDZIELA Karolina Cecylia 5 1.04 0.02
WALCZAK Łukasz Marek 13 2.71 0.05