A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Celestynów

Celestynów
brak 0.77% 0.92% 1.07% 1.23% 1.38% 1.53% 1.68% 1.83% 1.99% 2.14%
danych 0.91% 1.06% 1.22% 1.37% 1.52% 1.67% 1.82% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 175
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 806
Liczba ważnych kart:2 806
Frekwencja wyborcza:30.58%
Liczba głosów ważnych:2 711
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 0.77%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 13 61.90 0.48
SAPIJASZKO Jan Paweł 2 9.52 0.07
DOMARADZKA Sylwia Dominika 1 4.76 0.04
WASIUKIEWICZ Anna Maria 1 4.76 0.04
MAŁECKI Paweł Jacek 1 4.76 0.04
PATEY Mariusz Bernard 0 0.00 0.00
MAŁYSZEK Paulina Danuta 2 9.52 0.07
KĄDZIELA Karolina Cecylia 0 0.00 0.00
WALCZAK Łukasz Marek 1 4.76 0.04