A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Kołbiel

Kołbiel
brak 0.77% 0.92% 1.07% 1.23% 1.38% 1.53% 1.68% 1.83% 1.99% 2.14%
danych 0.91% 1.06% 1.22% 1.37% 1.52% 1.67% 1.82% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 395
Liczba ważnych kart:1 394
Frekwencja wyborcza:21.33%
Liczba głosów ważnych:1 333
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:30
% 2.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 23 76.67 1.73
SAPIJASZKO Jan Paweł 0 0.00 0.00
DOMARADZKA Sylwia Dominika 0 0.00 0.00
WASIUKIEWICZ Anna Maria 0 0.00 0.00
MAŁECKI Paweł Jacek 1 3.33 0.08
PATEY Mariusz Bernard 1 3.33 0.08
MAŁYSZEK Paulina Danuta 1 3.33 0.08
KĄDZIELA Karolina Cecylia 1 3.33 0.08
WALCZAK Łukasz Marek 3 10.00 0.23