A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Karczew

Karczew
brak 0.77% 0.92% 1.07% 1.23% 1.38% 1.53% 1.68% 1.83% 1.99% 2.14%
danych 0.91% 1.06% 1.22% 1.37% 1.52% 1.67% 1.82% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 837
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 460
Liczba ważnych kart:3 458
Frekwencja wyborcza:26.95%
Liczba głosów ważnych:3 368
% głosów ważnych:97.40%
Liczba głosów na listy komitetu:49
% 1.45%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 43 87.76 1.28
SAPIJASZKO Jan Paweł 2 4.08 0.06
DOMARADZKA Sylwia Dominika 1 2.04 0.03
WASIUKIEWICZ Anna Maria 0 0.00 0.00
MAŁECKI Paweł Jacek 0 0.00 0.00
PATEY Mariusz Bernard 0 0.00 0.00
MAŁYSZEK Paulina Danuta 0 0.00 0.00
KĄDZIELA Karolina Cecylia 0 0.00 0.00
WALCZAK Łukasz Marek 3 6.12 0.09