A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Osieck

Osieck
brak 0.77% 0.92% 1.07% 1.23% 1.38% 1.53% 1.68% 1.83% 1.99% 2.14%
danych 0.91% 1.06% 1.22% 1.37% 1.52% 1.67% 1.82% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 847
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:614
Liczba ważnych kart:614
Frekwencja wyborcza:21.57%
Liczba głosów ważnych:597
% głosów ważnych:97.23%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 1.51%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 6 66.67 1.01
SAPIJASZKO Jan Paweł 0 0.00 0.00
DOMARADZKA Sylwia Dominika 0 0.00 0.00
WASIUKIEWICZ Anna Maria 0 0.00 0.00
MAŁECKI Paweł Jacek 2 22.22 0.34
PATEY Mariusz Bernard 0 0.00 0.00
MAŁYSZEK Paulina Danuta 1 11.11 0.17
KĄDZIELA Karolina Cecylia 0 0.00 0.00
WALCZAK Łukasz Marek 0 0.00 0.00